X1 Pro 投影仪设计

X1 Pro是一款高端4K长焦投影机,具有全自动链式镜头保护盖设计。X1Pro主体由弯曲的深灰色金属制成,传达了简约感和技术感,并且易于与现代装饰风格结合。当保护盖关闭时,镜头将受到保护,并且X1可以用作蓝牙扬声器。当保护盖慢慢打开时,就可以开始看电影的仪式了。

SEE MORE